Utwórz fakturę

BB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BB
PIN 31364454
TIN 2020934718
Numer VAT SK2020934718
Data utworzenia 09 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BB
Švabinského 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 949 €
Zysk -6 929 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,246
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 862
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 862
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 862
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,384
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 307
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 307
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 307
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,327
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,327
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 750
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 322
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,246
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,332
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,375
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,375
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,929
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,578
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,578
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,578
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,949
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,949
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,949
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,878
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,343
D. Usług (účtová grupa 51) 4,083
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 452
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 452
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,929
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,477
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,929
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364454 TIN: 2020934718 Numer VAT: SK2020934718
 • Zarejestrowana siedziba: BB, Švabinského 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava 22.08.1995
  Michaela Švecová Švabinského 18 Bratislava 851 01 28.09.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Róbert Benca 6 640 € (50%) Švabinského 18 Bratislava
  Michaela Švecová 6 640 € (50%) Švabinského 18 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2006Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Michaela Švecová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Švecová Švabinského 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 28.09.2006
   05.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   22.08.1995Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 Zák. č. 455/ 91 Zb.
   sprostredkovanie služieb v oblasti zdravotníctva
   Noví spoločníci:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   21.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Juraj Boskovič Švabinského 18 Bratislava
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   09.12.1993Nové obchodné meno:
   BB, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Róbert Benca Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava
   Juraj Boskovič Švabinského 18 Bratislava
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Klára Boskovičová Švabinského 18 Bratislava
   Viera Bencová Švabinského 18 Bratislava