Utwórz fakturę

B.K.F. advokátska kancelária - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.K.F. advokátska kancelária
PIN 31364527
TIN 2020494674
Numer VAT SK2020494674
Data utworzenia 01 styczeń 1994
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba B.K.F. advokátska kancelária
Zelinárska 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 721 €
Kapitał 57 668 €
Kapitał własny 1 660 €
Dane kontaktowe
E-mail email@bkf.sk
witryna internetowa http://www.bkf.sk
Telefon(y) +421255566434
Nr(y) faksu 0255422777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 52,648
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 996
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 996
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 49,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,207
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,207
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 47,813
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 165
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,815
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 745
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,070
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 652
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 652
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 52,648
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,660
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,988
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,988
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,165
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,165
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 47,668
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,721
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,698
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,673
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,112
D. Usług (účtová grupa 51) 10,217
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,677
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,273
4. Koszty społeczne (527, 528) 404
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 188
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 398
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,081
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,048
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,369
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,225
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,072
2. Pozostałe koszty (562A) 1,072
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 153
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,225
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,823
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 1,823
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364527 TIN: 2020494674 Numer VAT: SK2020494674
 • Zarejestrowana siedziba: B.K.F. advokátska kancelária, Zelinárska 8, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Pavel Boka 0 € (0%) Tatranská 18 Bratislava 841 06
  Mgr. Šimon Boka 0 € (0%) Tatranská 18 Bratislava 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Šimon Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Šimon Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   31.12.2006Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.1994
   05.05.2004Noví spoločníci:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.01.1994
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava Vznik funkcie: 01.01.1994
   02.03.2004Nové obchodné meno:
   B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb podľa Zák. č. 586/2003 o advokácii
   01.03.2004Zrušené obchodné meno:
   B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa Zák. č. 129/91 Zb.
   29.07.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2002
   18.11.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Tatranská 18 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.01.1994
   17.11.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   25.04.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   JUDr. Jana Brezovanová Podunajská 24 Bratislava Vznik funkcie: 01.02.2002
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava Vznik funkcie: 01.01.1994
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.1994
   24.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   13.07.2001Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   12.07.2001Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 09
   14.02.1997Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   13.02.1997Zrušené sidlo:
   Drieňová 5 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   B.K.F. komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Drieňová 5 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám podľa Zák. č. 129/91 Zb.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Pavel Boka Lachova 18 Bratislava
   Mgr. František Fúsek Krížna 2 Stupava
   JUDr. Mária Kolaříková , CSc. Medená 4 Bratislava