Utwórz fakturę

DANUBE TRADE PARTNERSHIP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANUBE TRADE PARTNERSHIP
PIN 31364632
TIN 2020302042
Numer VAT SK2020302042
Data utworzenia 09 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANUBE TRADE PARTNERSHIP
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 861 €
Zysk -1 433 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265935945, 0915293184
Telefon(y) kom. 0915293184
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 34,268
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,650
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,650
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,650
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,173
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 47
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,120
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,162
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,162
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -42
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,006
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,896
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 445
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 445
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 34,268
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,002
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,131
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,131
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,433
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,266
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,983
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 342
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 342
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 564
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 317
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,760
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,252
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 81,861
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 78,238
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,623
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,564
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 87
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,027
D. Usług (účtová grupa 51) 47,419
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,051
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,548
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,989
4. Koszty społeczne (527, 528) 514
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 267
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,401
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,401
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,312
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,297
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,705
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 586
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 586
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -582
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,715
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,148
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,148
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,433
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364632 TIN: 2020302042 Numer VAT: SK2020302042
 • Zarejestrowana siedziba: DANUBE TRADE PARTNERSHIP, Saratovská 5, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31 09.02.2012
  Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02 02.11.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubica Konswaldová 2 640 € (39.8%) Nová 142/B Stupava 900 31
  Ing. Marián Konswald 4 000 € (60.2%) Saratovská 5 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2012Noví spoločníci:
   Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald Saratovská 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.11.2012
   25.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Konswaldová Nová 142/B Stupava 900 31 Vznik funkcie: 09.02.2012
   24.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Mgr. Gabriela Kurucová Saratovská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava 841 02
   20.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava 841 02
   25.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava 841 02
   24.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing a management
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Konswaldová Saratovská 5 Bratislava 841 05
   11.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Konswald st. Saratovská 5 Bratislava 841 02
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Mgr. Gabriela Kurucová Saratovská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Konswaldová Saratovská 5 Bratislava 841 05
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   02.06.1997Nové sidlo:
   Saratovská 5 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Konswald st. Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   06.10.1995Nové sidlo:
   Račianska 62 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   05.10.1995Zrušené sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   09.12.1993Nové obchodné meno:
   DANUBE TRADE PARTNERSHIP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   marketing a management
   Noví spoločníci:
   Marián Konswald ml Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava
   Ing. Róbert Topolčanský Saratovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Schmidt Jakubovo nám. 2 Bratislava