Utwórz fakturę

TIPL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIPL
PIN 31364659
TIN 2020313900
Numer VAT SK2020313900
Data utworzenia 16 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIPL
Priemyselná 13
96501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 685 €
Zysk -8 543 €
Kapitał 1 217 024 €
Kapitał własny 999 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,210,973
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,834
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,834
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,202,139
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,200,600
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,200,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200,600
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 849
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 849
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 336
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 342
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 241
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,210,973
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,544
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 25,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,472
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,486
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,543
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,218,517
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,200,601
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,200,600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,200,600
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,916
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 177
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,278
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 54
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,306
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,685
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,306
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,379
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,202
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,398
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,083
D. Usług (účtová grupa 51) 1,449
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 151
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 111
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39
4. Koszty społeczne (527, 528) 1
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 246
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,773
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,773
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,517
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,624
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -66
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,583
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,543
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364659 TIN: 2020313900 Numer VAT: SK2020313900
 • Zarejestrowana siedziba: TIPL, Priemyselná 13, 96501, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   15.12.2008Nové sidlo:
   Priemyselná 13 Ladomerská Vieska 965 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Futák Jula Horvátha 904/38 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Futák Jula Horvátha 904/38 Kremnica 967 01 Vznik funkcie: 04.09.2008
   14.12.2008Zrušené sidlo:
   Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   16.12.1993Nové obchodné meno:
   TIPL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovanie, nákup a ambulantný predaj spotrebného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v elektrotechnike a strojárenstve
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Tahotný Vysoká 27 Bratislava
   Ing. Ivan Tahotný Jašíkova 7 Bratislava