Utwórz fakturę

SecuriLas - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SecuriLas
PIN 31364764
TIN 2020302086
Numer VAT SK2020302086
Data utworzenia 14 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SecuriLas
Zámocká 5
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 406 747 €
Zysk -54 467 €
Kapitał 1 202 468 €
Kapitał własny 797 624 €
Dane kontaktowe
E-mail info@securilas.com
Telefon(y) 0243330140
Nr(y) faksu 0243330142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,129,928
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,203
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,203
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,898
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ -7,695
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,115,911
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 185,181
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 185,181
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 225
8. Podatek odroczony należności (481A) 225
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 231,048
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 230,305
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,305
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 743
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 699,457
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,313
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 697,144
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,814
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,814
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,129,928
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,157
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,113
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,500
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 930
2. Inne fundusze (427, 42X) 930
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 756,081
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 850,554
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -94,473
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,467
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,701
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 342,062
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 67,350
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,350
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 139,251
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,489
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,986
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,452
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,534
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,183
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 26,183
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,825
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 320
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,399,986
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,406,747
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,339,121
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 60,865
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,761
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,455,451
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 283,137
D. Usług (účtová grupa 51) 165,286
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 672,751
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 482,524
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 171,806
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,421
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,752
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,414
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,414
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31,627
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 255,725
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,759
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -48,704
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 890,698
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 35
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 35
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,592
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,380
2. Pozostałe koszty (562A) 1,380
O. Walutowe straty (563) 216
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,996
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,507
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,211
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,256
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,886
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -630
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -54,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364764 TIN: 2020302086 Numer VAT: SK2020302086
 • Zarejestrowana siedziba: SecuriLas, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 24.03.1994
  JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 16.04.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Lastovka 14 000 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  JUDr. Štefan Lastovka 21 000 € (60%) Stromová 42 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.08.2004Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 24.03.1994
   03.08.2004Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   29.07.2004Nové obchodné meno:
   SecuriLas, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   28.07.2004Zrušené obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   21.01.2003Noví spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   24.11.2000Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   12.11.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   11.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   10.06.1996Nové predmety činnosti:
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo a montáž káblových rozvodov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zasiadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   07.04.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   28.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava