Utwórz fakturę

Füle - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Füle
PIN 31364772
TIN 2020364896
Numer VAT SK2020364896
Data utworzenia 17 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Füle
Trojičné nám. 2
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 520 €
Zysk 2 772 €
Kapitał 112 435 €
Kapitał własny 13 237 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0315622409, 0245641131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 87,606
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 87,606
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 289
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,894
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,000
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,767
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 118,500
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,008
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 827
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,409
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,772
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,492
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,957
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 98,435
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 287
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,537
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,611
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 20,520
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 20,520
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 16,683
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 936
C. Usług (účtová grupa 51) 447
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 804
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,544
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,952
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,837
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,137
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 105
M. Koszty oprocentowania (562) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 104
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -105
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,732
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31364772 TIN: 2020364896 Numer VAT: SK2020364896
 • Zarejestrowana siedziba: Füle, Trojičné nám. 2, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Füle Amurská 34 Bratislava 04.03.1998
  Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06 04.03.1998
  Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava 04.03.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Füle 2 000 € (33.3%) Amurská 34 Bratislava
  Alexander Füle 2 000 € (33.3%) 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
  Ladislav Füle 2 000 € (33.3%) Šamorínska 38 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.10.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06 Vznik funkcie: 04.03.1998
   23.10.2013Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Alexander Füle 8.mája 16 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   12.03.2001Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Vavrinec Füle ul.8.mája 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   17.12.1993Nové obchodné meno:
   Füle, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trojičné nám. 2 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava
   Vavrinec Füle ul.8.mája 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Füle Amurská 36 Bratislava
   Ladislav Füle Šamorínska 38 Bratislava
   Peter Füle Amurská 34 Bratislava