Utwórz fakturę

ecomVia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ecomVia
PIN 31364799
TIN 2020352895
Numer VAT SK2020352895
Data utworzenia 03 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ecomVia
SNP 119
90873
Veľké Leváre
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 641 €
Zysk -3 072 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0491788 279, 0491731 845838, 0790388 279, 0903788279
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 295,792
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 292,873
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 291,755
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 291,755
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,118
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,118
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,891
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,937
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,486
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,486
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 451
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 954
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 940
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 295,792
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,712
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 140,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 140,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 24,486
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 24,486
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,298
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,298
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,072
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,472
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 110,809
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 871
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 108,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,038
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,663
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 608
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 608
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 112,141
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,641
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 92,932
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,209
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,866
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 69,324
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,672
D. Usług (účtová grupa 51) 21,551
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,293
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,293
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,775
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,594
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,856
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,516
2. Pozostałe koszty (562A) 2,516
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,320
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,856
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,081
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 991
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 991
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,072
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015