Utwórz fakturę

STREOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy STREOS
PIN 31364802
TIN 2020352939
Numer VAT SK2020352939
Data utworzenia 20 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STREOS
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 169 738 €
Zysk 5 655 €
Kapitał 58 195 €
Kapitał własny 6 695 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244250079, 0250448250448
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 80,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,203
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,203
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 46,203
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 34,322
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,267
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,267
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,364
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,364
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,364
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,691
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,691
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 102
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 80,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,574
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,384
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,384
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,655
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,053
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,947
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,008
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 30,939
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,919
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,014
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,014
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,905
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,187
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 169,738
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 117,630
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,078
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,494
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 75,239
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,161
D. Usług (účtová grupa 51) 30,529
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,768
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,756
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,756
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,244
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 53,779
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,629
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,661
2. Pozostałe koszty (562A) 4,661
O. Walutowe straty (563) 31
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,937
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,629
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,615
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,655
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016