Utwórz fakturę

SLOVEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVEK
PIN 31364934
TIN 2020836510
Numer VAT SK2020836510
Data utworzenia 04 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVEK
Výhonská 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 153 499 €
Zysk 3 051 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254651851
Telefon(y) kom. +421905380775
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 683,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 606,199
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 522,649
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 76,696
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 411,586
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,254
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,113
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 83,550
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 83,550
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 75,805
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 281
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 281
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,947
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,947
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,947
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,577
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,791
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,786
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,798
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,133
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 665
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 683,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 650
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 6,596
2. Inne fundusze (427, 42X) 6,596
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -30,162
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,162
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,051
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486,874
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 469,513
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 467,757
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 2,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -244
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,911
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,695
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,695
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,357
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,668
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,376
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -185
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,450
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 210,154
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -34
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 210,188
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 130,173
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 153,499
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 130,538
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 287
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,669
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,099
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,667
D. Usług (účtová grupa 51) 23,019
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 68,980
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,863
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,563
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,554
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 35,555
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,555
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,682
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,069
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,400
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 96,852
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 882
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 882
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 882
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,133
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,795
2. Pozostałe koszty (562A) 4,795
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 338
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,251
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,149
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,098
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,051
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016
 • PIN :31364934 TIN: 2020836510 Numer VAT: SK2020836510
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVEK, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 20.07.2012
  Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 20.09.2001
  Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 24.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavol Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  Ing. Marek Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.07.2012
   29.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   26.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.05.2010
   20.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOVEK, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitnej kancelárie
   úschova písomností a výkon manipulačnej agendy (archívačné práce)
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ