Utwórz fakturę

Legiodomy, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Legiodomy, družstvo
PIN 31365051
TIN 2020867772
Numer VAT SK2020867772
Data utworzenia 28 grudzień 1993
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Legiodomy, družstvo
Americká 1
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 332 436 €
Zysk 162 366 €
Kapitał 241 640 €
Kapitał własny 222 315 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 419,059
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 153,711
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 153,711
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 483
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 153,228
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 265,348
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,308
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,721
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,721
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,587
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 220,040
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 220,038
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 419,059
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 361,441
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,841
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,299
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,299
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 158,353
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 158,353
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 382
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 382
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,366
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,618
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,618
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,122
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,122
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,203
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,953
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,407
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,966
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5,033
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 332,436
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 84,861
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 100
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 201,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,675
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,508
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,267
D. Usług (účtová grupa 51) 27,883
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,840
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 10,750
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,090
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,315
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,512
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,512
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 41,186
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 505
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 205,928
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 55,811
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 53
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 53
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 261
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 261
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 205,720
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,354
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 43,354
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 162,366
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365051 TIN: 2020867772 Numer VAT: SK2020867772
 • Zarejestrowana siedziba: Legiodomy, družstvo, Americká 1, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Milan Smutný predseda Americká 1 Bratislava 831 02 02.06.2013
  Elena Krajčovičová člen Americká 1 Bratislava 831 02 02.06.2013
  Zdena Černá člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 02.06.2013
  JUDr. Milada Lengyelová podpredseda Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 02.06.2013
  Mgr. Rudolf Kusý člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 02.06.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.10.2014Nové sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   07.10.2014Zrušené sidlo:
   Ľubľanská 1 Bratislava 831 02
   24.08.2013Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Smutný - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 02.06.2013
   23.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milan Smutný - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   27.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   JUDr. Milan Smutný - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.06.2010
   26.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Ing. Vladimír Dudík - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Silvia Kaanová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milan Smutný - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   18.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Silvia Kaanová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   17.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Nešporová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   29.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Ing. Vladimír Dudík - predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Elena Krajčovičová - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Mgr. Rudolf Kusý - člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milada Lengyelová - podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   Silvia Nešporová - člen predstavenstva Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   JUDr. Milan Smutný - člen predstavenstva Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2007
   28.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1995
   Anna Farská Americká 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   Ing. Vojtech Hrdina - člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   Mgr. Miloš Nešpor - člen Ursínyho 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   20.07.2004Nové obchodné meno:
   Legiodomy, družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Hrdina - člen Sibírska 16 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   Mgr. Miloš Nešpor - člen Ursínyho 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 26.05.2004
   19.07.2004Zrušené obchodné meno:
   Bytové družstvo Legiodomy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   21.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1995
   Anna Farská Americká 2 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.1995
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava Vznik funkcie: 26.06.2001
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava Vznik funkcie: 02.05.2000
   20.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava
   Anna Farská Americká 2 Bratislava
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   prenajímanie bytov vo vlastníctve družstva fyzickým osobám
   prenajímanie nebytových priestorov vo vlastníctve družstva právnickým a fyzickým osobám
   poskytovanie plnení spojených s nájmom bytov a nebytových priestorov v nájme alebo vo vlastníctve družstva
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu vo vlastníctve alebo v práve družstva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Hrdina - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   Elena Krajčovičová Americká 1 Bratislava
   03.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Kutláková Americká 1 Bratislava
   Ing. Ján Voderadský - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   02.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Zdena Černá - podpredseda Sibírska 16 Bratislava
   JUDr. Milada Lengyelová Ľublanská 2 Bratislava
   Ing. Ján Voderadský - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   01.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Bausová - podpredseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Zdena Černá Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   22.04.1996Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Bausová - podpredseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Zdena Černá Sibírska 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík - predseda Americká 1 Bratislava
   Anna Farská Americká 2 Bratislava
   Ing. Dušan Katonák Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. Iveta Kutláková Americká 1 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec - podpredseda Sibírska 29 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Beata Bausová - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík Americká 1 Bratislava
   Zora Chmelárová Ukrajinská 10 Bratislava
   Ladislav Lehrhaupt Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. arch. Ján Macháč - podpredseda Račianska 33 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec Sibírska 29 Bratislava
   JUDr. Oľga Reháková Ľubľanská 1 Bratislava
   Marian Slobodník Americká 2 Bratislava
   28.12.1993Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo Legiodomy
   Nové sidlo:
   Ľubľanská 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu v majetku alebo v správe družstva
   poskytovanie plnení spojených s užívaním bytov v nájme alebo vo vlastníctve svojich členov
   prenechávanie nebytových priestorov do nájmu občanom podľa osobitných predpisov
   prenechávanie družstevných bytov do nájmu svojim členom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Beata Bausová - predseda Ukrajinská 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Dudík Americká 1 Bratislava
   Zora Chmelárová Ukrajinská 10 Bratislava
   Ladislav Lehrhaupt Ursínyho 1 Bratislava
   Ing. arch. Ján Macháč - podpredseda Račianska 33 Bratislava
   Ing. Imrich Mazanec Sibírska 29 Bratislava
   JUDr. Oľga Reháková Ľubľanská 1 Bratislava
   Marian Slobodník Americká 2 Bratislava