Utwórz fakturę

M - CENA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M - CENA
PIN 31365256
TIN 2020333755
Numer VAT SK2020333755
Data utworzenia 12 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M - CENA
Šustekova 1
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 779 279 €
Zysk 99 105 €
Kapitał 2 229 687 €
Kapitał własny 1 111 082 €
Dane kontaktowe
E-mail mcena@isternet.sk
Telefon(y) 0262248947, 0262248951, 0262248955
Telefon(y) kom. +421903711001
Nr(y) faksu 0262248955
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,017,495
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 447,113
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,245
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,245
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 81,596
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 79,054
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,542
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 361,272
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 361,272
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,567,916
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,098,380
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,064,498
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 33,882
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 284,313
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 275,497
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,497
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,636
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 185,223
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,904
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 182,319
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,466
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,017,495
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,128,181
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,706
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,706
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,341
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,341
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 341,118
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 341,118
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 679,911
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 679,911
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,105
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 889,195
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,030
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,262
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,768
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,008
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,008
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 860,044
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,578
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,578
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 823,702
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,031
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,372
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,671
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 690
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,113
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,113
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 119
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 770,733
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 779,279
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 763,980
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,754
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 738,830
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 341,297
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,345
D. Usług (účtová grupa 51) 133,053
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 210,427
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 149,435
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,979
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,013
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,029
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,029
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -4,329
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,531
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,449
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 263,039
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75,607
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 70,935
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 70,935
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 43
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 43
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,629
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,134
O. Walutowe straty (563) 11,449
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,685
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 61,473
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 101,922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,817
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,477
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,340
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 99,105
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365256 TIN: 2020333755 Numer VAT: SK2020333755
 • Zarejestrowana siedziba: M - CENA, Šustekova 1, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava 27.07.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľubomír Šnegoň 6 706 € (100%) Krásnohorská 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   27.07.2001Noví spoločníci:
   Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   12.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   11.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   21.07.1997Nové sidlo:
   Šustekova 1 Bratislava 851 02
   20.07.1997Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   04.12.1995Nové predmety činnosti:
   oprava a montáž hodín
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   03.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Sklenárová 48 Bratislava
   Peter Ferenčík Klincová 15 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Lotyšská 52 Bratislava
   28.11.1994Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   27.11.1994Zrušené sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   M - CENA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Sklenárová 48 Bratislava
   Peter Ferenčík Klincová 15 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Lotyšská 52 Bratislava