Utwórz fakturę

JONA, Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JONA, Bratislava
PIN 31365302
TIN 2020302119
Numer VAT SK2020302119
Data utworzenia 12 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JONA, Bratislava
Fedinova 900/3
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 361 444 €
Zysk 10 573 €
Kapitał 36 238 €
Kapitał własny 10 547 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255560065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,726
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,726
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,726
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,901
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,711
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,711
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 74
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 74
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,116
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,957
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,159
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,120
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,950
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,950
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 17,925
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 17,925
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,967
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 327
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,294
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,573
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,507
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 664
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 664
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,725
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,079
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,079
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 265
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 173
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,208
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 118
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 118
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 361,443
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 361,444
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 360,402
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,042
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,811
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 291,607
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,311
D. Usług (účtová grupa 51) 25,283
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,950
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,983
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,944
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 660
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 660
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,633
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,201
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,331
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,331
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,331
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,302
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,729
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,729
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365302 TIN: 2020302119 Numer VAT: SK2020302119
 • Zarejestrowana siedziba: JONA, Bratislava, Fedinova 900/3, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 01.12.2010
  Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 01.12.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Viera Bajkayová 3 320 € (50%) Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
  Vojtech Bajkay 3 320 € (50%) Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2011Nové sidlo:
   Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2010
   Vojtech Bajkay Fedinova 900/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2010
   14.01.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie servisných služieb elektrických zariadení
   vykonávanie opravárenských služieb plynových zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martin Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   29.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Martin Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   28.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   JONA, Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   poskytovanie servisných služieb elektrických zariadení
   vykonávanie opravárenských služieb plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Malík Krížna 26 Bratislava 811 07
   Magdaléna Malíková Krížna 26 Bratislava 811 07