Utwórz fakturę

SCHRIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.09.2016
Basic information
Nazwa firmy SCHRIK
Stan Zniszczono
PIN 31365451
TIN 2021291503
Data utworzenia 30 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHRIK
Jégého 5
82108
Bratislava
Date of updating data: 27.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,888
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,888
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,888
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,888
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,888
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,655
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,600
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,358
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 176
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 176
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,479
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,479
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 100
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 100
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 133
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 133
Date of updating data: 27.09.2016
Income and expenses 2014
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
Date of updating data: 27.09.2016
Files
4304806.tif
Date of updating data: 27.09.2016
 • PIN :31365451 TIN: 2021291503
 • Zarejestrowana siedziba: SCHRIK, Jégého 5, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2016Zrušené obchodné meno:
   SCHRIK, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégého 5 Bratislava 821 08
   30.12.1993Nové obchodné meno:
   SCHRIK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným