Utwórz fakturę

NOVOSEDLÍK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVOSEDLÍK
PIN 31365531
TIN 2020934773
Numer VAT SK2020934773
Data utworzenia 13 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVOSEDLÍK
Hurbanova 40
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 749 €
Zysk 4 236 €
Kapitał 27 712 €
Kapitał własny -2 315 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421915180446
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,367
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,678
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,678
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,678
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,839
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,181
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,161
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,161
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,020
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,440
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 804
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 481
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,636
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 218
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 850
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 850
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,367
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,920
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,619
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,619
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,236
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,447
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 6,724
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 26,723
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,859
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,859
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,521
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,071
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,572
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,749
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31,865
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,884
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,765
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,371
D. Usług (účtová grupa 51) 14,634
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,435
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,020
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,415
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,165
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,165
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,902
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,984
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,860
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,491
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 819
2. Pozostałe koszty (562A) 819
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,672
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,491
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,493
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,257
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,257
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,236
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015