Utwórz fakturę

B.O.A.T. Plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.O.A.T. Plus
PIN 31365582
TIN 2020336747
Numer VAT SK2020336747
Data utworzenia 19 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.O.A.T. Plus
Vajnorská 167
83237
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 710 153 €
Zysk 12 277 €
Dane kontaktowe
E-mail stk@boat.sk
witryna internetowa http://www.stkboatplus.sk
Telefon(y) +421249280114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 262,539
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 167,932
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,932
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,932
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 162,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 162,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,998
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,637
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,637
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 989
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 989
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,372
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,204
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,168
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,609
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 624
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 21,985
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 262,539
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,500
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 155,348
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 155,348
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,679
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,679
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,196
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,196
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,277
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,039
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,577
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,577
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,946
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,916
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,916
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,247
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,275
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,508
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,516
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,516
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 710,153
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 710,153
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 82,390
D. Usług (účtová grupa 51) 237,762
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 382,640
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 279,595
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 96,974
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,071
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 868
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,990
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,990
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,217
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 390,001
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,925
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,925
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13,925
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 415
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 415
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 13,510
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 15,796
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,519
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,519
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365582 TIN: 2020336747 Numer VAT: SK2020336747
 • Zarejestrowana siedziba: B.O.A.T. Plus, Vajnorská 167, 83237, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01 27.11.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Blanka Belicová 155 348 € (100%) Strmé sady 49 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.11.2014Nové predmety činnosti:
   vykonávanie emisných kontrol
   14.11.2009Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovnej evidencie
   19.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Očko Budatínska 47 Bratislava 851 06
   21.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Blanka Belicová Strmé sady 49 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 27.11.2006
   20.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Peter Očko Budatínska 47 Bratislava 851 06
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Pavol Hanák Botanická 16 Trnava 917 01
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Zora Očková Budatínska 47 Bratislava 851 06
   16.12.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 167 Bratislava 832 37
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len osobitným povolením
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamné činnosti
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   kontrola funkčnosti motorových vozidiel - STK
   Noví spoločníci:
   Ing. Blanka Belicová Čiernovodská 6 Bratislava 821 07
   Marta Bratová Ružová dolina 14 Bratislava 821 09
   Pavol Hanák Botanická 16 Trnava 917 01
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   JUDr. Zora Očková Budatínska 47 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Koblišková Lovinského 41 Bratislava 811 04
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel a učiteľov autoškôl
   výroba a predaj učebných pomôcok
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   nákup a predaj účebníc a učebných pomôcok, (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   dopravná výchova ostatných účastníkov cestnej premávky (organizovanie školení, prednášok a podujatí v oblasti dopravnej výchovy)
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   veľkoobchod a maloobchod s cestnými vozidlami, ich výstrojom a doplnkami
   výroba a montáž výstroja a doplnkov cestných motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   B.O.A.T. Plus spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   20.08.1997Zrušené obchodné meno:
   Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava 851 05
   22.08.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   veľkoobchod a maloobchod s cestnými vozidlami, ich výstrojom a doplnkami
   výroba a montáž výstroja a doplnkov cestných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   21.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava 851 06
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   Autoškola B.O.A.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výuka a výcvik vodičov motorových vozidiel a učiteľov autoškôl
   výroba a predaj učebných pomôcok
   vydavateľská činnosť v oblasti dopravnej výchovy a motorizmu
   nákup a predaj účebníc a učebných pomôcok, (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   dopravná výchova ostatných účastníkov cestnej premávky (organizovanie školení, prednášok a podujatí v oblasti dopravnej výchovy)
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava
   Ladislav Brat Mlynarovičova 13 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cvečka Starhradská 14 Bratislava
   Ing. Dušan Koblišek Kapicova 4 Bratislava
   RNDr. Ladislav Očko Budatínska 47 Bratislava
   Ing. Ľudovít Solčiansky 800 Podolie
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Znievska 17 Bratislava 851 06
   Ľubomír Tvorík Mlynarovičova 8 Bratislava 851 05