Utwórz fakturę

ALON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALON
PIN 31365655
TIN 2020336725
Numer VAT SK2020336725
Data utworzenia 19 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALON
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 762 €
Zysk 3 436 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.alon.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,865
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,772
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,865
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -980
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -11,453
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,436
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,845
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,845
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 476
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 969
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 762
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 762
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,721
C. Usług (účtová grupa 51) 1,010
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,711
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,959
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -248
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 10,485
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10,485
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 121
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 121
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 10,364
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,405
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 969
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,436
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365655 TIN: 2020336725 Numer VAT: SK2020336725
 • Zarejestrowana siedziba: ALON, Škultétyho 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Ján Horváth Pri kockách 22 Limbach 900 91 20.03.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. arch. Ján Horváth 4 415 € (66.5%) Pri kockách 22 Limbach 900 91
  Ing. arch. Jozef Červenko 2 224 € (33.5%) Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.04.2008Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činností vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   20.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Cádrova 17/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ján Horváth Pri kockách 22 Limbach 900 91
   19.03.2008Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v odbore interiér a design
   výroba a distribúcia svetelných akumuláto- rov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   expertízna, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   23.03.2001Nové obchodné meno:
   ALON s.r.o.
   22.03.2001Zrušené obchodné meno:
   C.F.H. Konsorcium, s.r.o.
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ján Horváth Pri kockách 22 Limbach 900 91
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   04.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   03.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Vincent Frič Hollého 7 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Taraba Jelenia 13 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Grešlík Planét 14 Bratislava 821 04
   Ing.arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   14.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Grešlík Planét 14 Bratislava 821 04
   Ing.arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   13.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   C.F.H. Konsorcium, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
   tvorba výrobných programov nábytku a špeciálnych konštrukcií
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby designu, interiérov a reklamy
   komplexné zariaďovanie interiérov
   výroba interiérových a exteriérových designerských a architektonických prvkov podľa návrhu
   projektová činnosť v odbore interiér a design
   výroba a distribúcia svetelných akumuláto- rov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   expertízna, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Červenko Palkovičova 9 Bratislava 821 08
   Ing. arch. Vincent Frič Hollého 7 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Ján Horváth Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Milan Krpelán Grösslingova 34-36 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Taraba Jelenia 13 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Eduard Kolek Hany Meličkovej 12 Bratislava 841 05