Utwórz fakturę

RACIOGAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RACIOGAS
PIN 31365680
TIN 2020352983
Numer VAT SK2020352983
Data utworzenia 12 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RACIOGAS
Kutlíkova 1
85102
Bratislava
Financial information
Zysk -22 833 €
Kapitał 44 405 €
Kapitał własny 31 868 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905819460
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,372
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,343
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,343
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,343
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,907
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,292
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,615
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,601
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 122
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 122
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,372
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,036
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,214
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 7,349
2. Inne fundusze (427, 42X) 7,349
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,003
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,268
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,265
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,833
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,336
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 306
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 306
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,680
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 343
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,709
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 415
D. Usług (účtová grupa 51) 1
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,105
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,506
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,575
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,345
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,345
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 646
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,709
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -416
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 164
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 164
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -164
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,873
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365680 TIN: 2020352983 Numer VAT: SK2020352983
 • Zarejestrowana siedziba: RACIOGAS, Kutlíkova 1, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 28.03.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michaela Šlosárová 6 639 € (100%) Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.04.2011Noví spoločníci:
   Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   05.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   15.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Kristlová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   27.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 28.03.2001
   26.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   28.05.2001Noví spoločníci:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Šlosárová Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   RACIOGAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 1 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a revízie plynových zariadení dodávateľským spôsobom
   revízie a skúšky plynových technických zariadení
   poradenstvo v oblasti plynových zariadení
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Šlosár Kutlíkova 1 Bratislava