Utwórz fakturę

Motor Cars Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Motor Cars Service
PIN 31365728
TIN 2020349848
Numer VAT SK2020349848
Data utworzenia 21 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Motor Cars Service
Vranovská 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 811 €
Zysk 6 569 €
Dane kontaktowe
E-mail murcova@moget.sk
Telefon(y) 0414323245
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 783,740
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 747,774
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 747,774
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 679,723
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,857
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,000
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 33,194
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 30,645
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,508
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,530
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,530
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 978
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,137
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 613
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,524
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,321
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 62
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,259
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 783,740
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 777,196
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,514
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,514
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 679,723
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,826
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,826
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,564
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,564
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,569
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,544
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,331
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,331
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,213
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,811
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,811
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,811
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,677
D. Usług (účtová grupa 51) 407
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,696
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,558
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,558
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,564
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,909
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,727
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 129
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 129
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -127
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,782
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,213
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,213
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365728 TIN: 2020349848 Numer VAT: SK2020349848
 • Zarejestrowana siedziba: Motor Cars Service, Vranovská 23, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava 17.10.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Iveta Murčová 19 917 € (54.5%) Jána Smreka 16 Bratislava
  Miroslav Murčo 16 597 € (45.5%) Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.06.2008Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   18.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Katarína Murčová Okružná 151 Čadca
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   17.10.2000Nové sidlo:
   Vranovská 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   16.10.2000Zrušené sidlo:
   Nejedlého 43 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Katarína Murčová Okružná 151 Čadca
   Iveta Murčová Jána Smreka 16 Bratislava
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Vaverka, ml. Holičska 6 Bratislava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   26.11.1996Nové sidlo:
   Nejedlého 43 Bratislava 841 02
   25.11.1996Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   07.11.1996Nové sidlo:
   Jána Smreka 16 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Murčo Jána Smreka 16 Bratislava
   Miroslav Vaverka Nejedlého 43 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Cablková 12 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Murčo 2240 Rieka
   Terézia Slatkovská Pri kríži 20 Bratislava
   JUDr. Marta Srncová Andreja Mráza 2 Bratislava
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Vaverka - výkonný riaditeľ Nejedlého 43 Bratislava
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Motor Cars Service spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
   zámočnícke práce
   sprostredkovanie montáži a opravy strojov a strojných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Vaverka - výkonný riaditeľ Nejedlého 43 Bratislava
   24.04.1995Zrušené obchodné meno:
   Motor Cars Service - autoumyváreň, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   21.01.1994Nové obchodné meno:
   Motor Cars Service - autoumyváreň, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cablková 12 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   autoumyvárenské služby
   autoservis
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Miroslav Murčo 2240 Rieka
   Terézia Slatkovská Pri kríži 20 Bratislava
   JUDr. Marta Srncová Andreja Mráza 2 Bratislava
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Štaffen Šustekova 3 Bratislava