Utwórz fakturę

B.M.T. SPEDITION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.M.T. SPEDITION
PIN 31365779
TIN 2020329454
Numer VAT SK2020329454
Data utworzenia 20 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.M.T. SPEDITION
Bratislava-Letisko M.R. Štefánika
82001
Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 270 103 €
Zysk -24 556 €
Dane kontaktowe
E-mail info@aircraftoffice.sk
Telefon(y) 0232553141, 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 821,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 376,656
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 376,656
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 220,627
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 52,049
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 103,980
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 442,510
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 337,321
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 204,994
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,994
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,486
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,757
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 92,084
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 105,189
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,123
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 103,066
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,283
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,283
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 821,449
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -248,493
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,431
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,431
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -232,007
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 95,842
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -327,849
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,556
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900,020
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 122,706
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 122,706
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 744,059
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 91,038
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,038
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 279,685
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,644
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,041
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 364,016
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,255
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,255
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 169,922
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 141,997
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 27,925
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,162,475
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,270,103
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,162,439
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 102,758
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,869
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,268,196
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,127
D. Usług (účtová grupa 51) 1,028,889
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,353
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,254
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,575
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,524
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,582
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,268
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,268
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 91,869
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,108
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,907
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 101,460
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,155
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,586
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,586
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7,569
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,770
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 595
2. Pozostałe koszty (562A) 595
O. Walutowe straty (563) 32,728
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,447
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,615
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,708
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,848
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,848
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -24,556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365779 TIN: 2020329454 Numer VAT: SK2020329454
 • Zarejestrowana siedziba: B.M.T. SPEDITION, Bratislava-Letisko M.R. Štefánika, 82001, Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Prof. Igor Bondarenko, DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05 29.04.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Prof. Igor Bondarenko, DrSc. 3 320 € (50%) Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
  Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko 3 320 € (50%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.04.2010Noví spoločníci:
   Prof. Igor Bondarenko , DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Igor Bondarenko , DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   28.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   B.M.T. SPEDITION, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   19.01.1999Zrušené obchodné meno:
   B.M.T. spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Igor Bondarenko Ľudovíta Fullu 3140/9 Bratislava 841 05
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   22.10.1998Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a leasing leteckej techniky a náhradných dielov leteckej techniky
   colná agenda-vybavovanie colnej agendy
   organizovanie seminárov leteckého personálu
   zasielateľstvo
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Igor Bondarenko Ľudovíta Fullu 3140/9 Bratislava 841 05
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   25.05.1995Nové sidlo:
   Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava 820 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   24.05.1995Zrušené sidlo:
   Letisko Bratislava 820 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mendel Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mendel - generálny riaditeľ Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   B.M.T. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letisko Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti leteckej dopravy
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Mendel Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mendel - generálny riaditeľ Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava