Utwórz fakturę

DATACENTRUM Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy DATACENTRUM Slovakia
PIN 31365850
TIN 2020302196
Numer VAT SK2020302196
Data utworzenia 12 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DATACENTRUM Slovakia
Štefánikova 19
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 327 216 €
Zysk -872 €
Kapitał 73 626 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.datacentrumsk.sk
Nr(y) faksu 0252492590
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 86,523
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,705
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,705
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,705
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,839
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,280
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,020
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,494
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,526
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 260
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,559
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 893
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 666
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,979
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 179
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 7,800
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 86,523
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 172
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,834
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,790
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,790
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -872
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,351
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,301
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,453
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,453
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,588
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,087
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,566
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,210
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,210
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 33,840
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 327,216
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 327,032
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,625
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,057
D. Usług (účtová grupa 51) 41,875
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 259,117
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 186,207
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,638
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 65,026
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,246
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 498
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,163
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,163
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,915
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,591
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 269,100
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,503
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,089
2. Pozostałe koszty (562A) 4,089
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 414
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 88
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -872
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31365850 TIN: 2020302196 Numer VAT: SK2020302196
 • Zarejestrowana siedziba: DATACENTRUM Slovakia, Štefánikova 19, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Renáta Straková Balkánska 142/A Bratislava 851 01 03.04.2014
  Ing. Petr Lucký Jílovská 1867 Těptín 251 68 Česká republika 08.10.2013
  Zdeňek Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika 14.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DATACENTRUM systems & consulting, a.s. 26 556 € (66.7%) Písnická 30/13 Praha 4 142 00 Česká republika
  Zdeňek Matějček 6 639 € (16.7%) Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika
  FINANCE MK, s.r.o. 6 639 € (16.7%) Pr?běžná 41/387 Praha 100 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.04.2014Noví spoločníci:
   FINANCE MK, s.r.o. Pr?běžná 41/387 Praha 100 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Straková Balkánska 142/A Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 03.04.2014
   15.03.2014Noví spoločníci:
   DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Písnická 30/13 Praha 4 142 00 Česká republika
   11.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Lucký Jílovská 1867 Těptín 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 08.10.2013
   23.01.2007Noví spoločníci:
   Zdeňek Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Matějček Odlehlá 326/60 Praha 9 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.12.2006
   16.07.2005Nové obchodné meno:
   DATACENTRUM Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.2000Nové sidlo:
   Štefánikova 19 Bratislava 811 05
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   školiaca a lektorská činnosť v oblasti poskytovaného softwaru a hardwaru
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   údržba a opravy hardwaru
   sprostredkovateľská činnosť najmä v oblasti výpočtovej techniky
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   výroba softwaru
   12.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným