Utwórz fakturę

MABAG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MABAG
PIN 31365906
TIN 2020296366
Numer VAT SK2020296366
Data utworzenia 12 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MABAG
Medená 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 190 €
Zysk -2 830 €
Kapitał 80 879 €
Kapitał własny 12 629 €
Dane kontaktowe
E-mail alena.steberlova@gmail.com
Telefon(y) 0905395622
Telefon(y) kom. 0905395622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,461
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,432
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,432
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,432
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,009
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,377
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,377
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,377
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,632
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,316
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,316
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,461
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,799
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,983
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 808
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 808
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,199
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,199
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,830
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,662
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -9,566
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -9,566
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,228
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,387
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,387
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,595
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,783
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,190
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,125
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,396
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,646
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,861
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,783
D. Usług (účtová grupa 51) 9,420
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 288
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,594
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,594
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,733
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,671
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,682
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 593
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 593
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 752
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 752
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -159
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,830
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365906 TIN: 2020296366 Numer VAT: SK2020296366
 • Zarejestrowana siedziba: MABAG, Medená 4, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava 17.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Adamec 4 979 € (75%) Vážska 11 Bratislava
  Gabriel Adamec 1 660 € (25%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Adamec Vážska 11 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   17.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Mário Bagič Duška Mrduljaša 46 Split Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jasovská 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   MABAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 4 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkov. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava
   Mário Bagič Duška Mrduljaša 46 Split Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jasovská 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Adamec Medená 4 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002