Utwórz fakturę

BACKALDRIN Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy BACKALDRIN Slovakia
PIN 31365949
TIN 2020302174
Numer VAT SK2020302174
Data utworzenia 13 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BACKALDRIN Slovakia
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 461 877 €
Zysk 16 884 €
Kapitał 925 160 €
Kapitał własny 492 050 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905759186, +421908726731, +421905963803, +421915678038, +421948342808, +421908770012, +421908770014, +421908770015, +421905475455, +421905827956, +421905582
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 777,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,720
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,092
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,092
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,628
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,062
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,566
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 739,481
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 243,036
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 243,036
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,942
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 10,967
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,967
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,975
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 439,645
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 438,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 438,999
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 646
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,858
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 880
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,978
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,302
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,301
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 777,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 508,934
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,340
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 484,071
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 484,071
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,109
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,472
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,513
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,715
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 244
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 236,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 137,934
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,282
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,652
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,518
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,206
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,630
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,714
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,635
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,513
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,122
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 460
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 343
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 117
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,453,554
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,461,877
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,453,148
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 405
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,491
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,427,050
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,464,218
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,436
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 1,634
D. Usług (účtová grupa 51) 393,882
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 419,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 306,923
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 107,902
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,394
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,128
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,503
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,503
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 977
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,053
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 34,827
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 486,383
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 149
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,556
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 165
2. Pozostałe koszty (562A) 165
O. Walutowe straty (563) 1,242
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,149
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,394
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,433
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,549
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,457
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,092
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,884
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • PIN :31365949 TIN: 2020302174 Numer VAT: SK2020302174
 • Zarejestrowana siedziba: BACKALDRIN Slovakia, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Petr Mach Chelčického 622 Libochovice 411 17 ČR 30.06.2003
  Harald Deller Pillweinstrasse 43 Linz 4020 Rakúska republika 22.03.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Backaldrin Holding AG 10 000 € (100%) Wien 1140 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2009Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   25.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Harald Deller Pillweinstrasse 43 Linz 4020 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.03.2006
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Petr Mach Chelčického 622 Libochovice 411 17 ČR Vznik funkcie: 30.06.2003
   18.10.2002Noví spoločníci:
   Backaldrin Holding AG Johann-Schorsch-Gasse 3 Wien 1140 Rakúsko
   13.01.1994Nové obchodné meno:
   BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj pekárenských surovín, prísad, prostriedkov, pekárenských esencií, aróm, požívatín, strojov, zariadení
   výroba pekárenských esencií, požívatín, aróm, prísad a potravinárskych základných pomocných látok a prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia