Utwórz fakturę

ICT Reality - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ICT Reality
PIN 31366091
TIN 2020302152
Numer VAT SK2020302152
Data utworzenia 18 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ICT Reality
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 467 €
Zysk -1 495 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254430779, 0259201075
Nr(y) faksu 0254418957
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 75,086
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 18,492
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,005
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,589
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 75,088
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,916
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 55,942
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,495
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,172
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 221
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,601
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,617
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 984
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 73,467
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 73,297
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 170
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 74,082
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,677
C. Usług (účtová grupa 51) 68,327
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,078
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -615
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,293
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 106
X. Interesu dochód (662) 94
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 26
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 26
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 80
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -535
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,495
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016