Utwórz fakturę

WH - KOTE Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WH - KOTE Bratislava
PIN 31366163
TIN 2020353005
Numer VAT SK2020353005
Data utworzenia 19 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WH - KOTE Bratislava
Ševčenkova 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 712 €
Zysk 2 866 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262525774, 0262525775, 0905619692
Telefon(y) kom. +421905619692
Nr(y) faksu 0262525776
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,115
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,115
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,115
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,820
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,585
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 46,935
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,254
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,252
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -167
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,866
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,681
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,822
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 18,859
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,619
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,524
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,051
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,665
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 91,712
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 90,565
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 900
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 247
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 87,715
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 50,050
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,791
C. Usług (účtová grupa 51) 8,851
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,411
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 384
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,023
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 247
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 958
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,997
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,873
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 171
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 171
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -171
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,826
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366163 TIN: 2020353005 Numer VAT: SK2020353005
 • Zarejestrowana siedziba: WH - KOTE Bratislava, Ševčenkova 25, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava 14.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Baláž 6 639 € (100%) Ševčenkova 25 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.11.2011Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 Družstevní 396 Lomnice u Tišnova 679 23 Česká republika
   07.04.2009Noví spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 Družstevní 396 Lomnice u Tišnova 679 23 Česká republika
   06.04.2009Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 41 Praha 4 140 00 Česká republika
   08.10.2001Noví spoločníci:
   WH-KOTE, spol. s r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 41 Praha 4 140 00 Česká republika
   07.10.2001Zrušeny spoločníci:
   WH-KOTE Praha, s.r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   WH-KOTE Praha, s.r.o. IČO: 44 267 207 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   WH - KOTE Praha, s.r.o. 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   19.01.1994Nové obchodné meno:
   WH - KOTE Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   kopírovacie služby
   Noví spoločníci:
   WH - KOTE Praha, s.r.o. 5. Května 43 Praha 4 Česká republika
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Baláž Ševčenkova 25 Bratislava