Utwórz fakturę

SpecPage - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy SpecPage
PIN 31366295
TIN 2020296410
Numer VAT SK2020296410
Data utworzenia 27 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SpecPage
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 730 792 €
Zysk 708 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@protagongroup.eu
Telefon(y) 0253415744
Telefon(y) kom. 0903754082
Nr(y) faksu 0253415230
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 169,453
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 397
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 397
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 397
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 168,679
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 94,239
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,517
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,517
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,722
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 74,440
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,486
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72,954
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 377
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 169,453
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,642
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 29,515
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,483
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,483
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,338
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,584
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,246
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 708
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,407
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,924
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,924
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 58,483
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,199
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,199
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26,270
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,812
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,202
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 39,404
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 39,404
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 730,792
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 730,792
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 727,207
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,881
D. Usług (účtová grupa 51) 113,844
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 591,842
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 435,890
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 148,571
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,381
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 159
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 597,067
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,589
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 708
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • PIN :31366295 TIN: 2020296410 Numer VAT: SK2020296410
 • Zarejestrowana siedziba: SpecPage, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia 21.06.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SpecPage AG 16 598 € (100%) Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2015Noví spoločníci:
   SpecPage AG Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia
   28.05.2015Nové obchodné meno:
   SpecPage s r.o.
   08.07.2011Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Severin Weiss Pilatusstrasse 35 Merlischachen 6402 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 21.06.2011
   25.07.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   17.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov