Utwórz fakturę

OMNICO Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OMNICO Slovakia
PIN 31366317
TIN 2020353016
Numer VAT SK2020353016
Data utworzenia 18 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OMNICO Slovakia
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 782 €
Zysk 4 029 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0850850178, 0905241094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,498
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 9
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,536
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,953
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,498
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,135
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 3,803
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,029
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,363
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 829
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,534
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 869
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 442
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,782
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,619
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,136
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,658
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,419
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,203
C. Usług (účtová grupa 51) 1,955
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,124
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,178
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 96
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 96
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -95
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,029
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,029
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015