Utwórz fakturę

J & T Securities - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J & T Securities
PIN 31366431
TIN 2020806799
Data utworzenia 03 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J & T Securities
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -1 680 €
Kapitał 2 886 €
Kapitał własny 1 686 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,686
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,686
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,686
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 166
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,520
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,686
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 258,913
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 258,913
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 690,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,105
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,105
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -950,332
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 21,589
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -971,921
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,680
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,680
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,680
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,200
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,200
D. Usług (účtová grupa 51) 1,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,200
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,680
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366431 TIN: 2020806799
 • Zarejestrowana siedziba: J & T Securities, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 03.02.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Jakabovič 258 913 € (100%) Donnerova 15 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.07.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   25.07.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   13.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   12.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Patrik Tkáč Rumančekova 859/36 Bratislava 821 01
   07.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava Vznik funkcie: 03.02.1994
   06.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   27.08.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane vybraných činností uvedených v ust.§ 46 ods.2 Zák. č.600/1992 Zb., t.j.:
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 36 a 37 Zák.č. 600/1992 Zb., v znení Zák. NR SR č. 88/1994 Z.z.
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť, alebo investičný fond
   25.01.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   24.01.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 /P.O. BOX 11/ Bratislava 810 11
   01.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Patrik Tkáč Rumančekova 859/36 Bratislava 821 01
   30.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Patrik Tkáč Na revíne 13 Bratislava
   28.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Patrik Tkáč Na revíne 13 Bratislava
   25.02.1997Noví spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Patrik Tkáč Na revíne 13 Bratislava
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Csefalvay Červenej Armády 49 Šamorín
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Jolana Kováčová Čenkovce 539 Zlaté Klasy
   Ing. Patrik Tkáč Na revíne 13 Bratislava
   Karol Varga Ružová 17 Šamorín
   16.10.1996Noví spoločníci:
   Vojtech Csefalvay Červenej Armády 49 Šamorín
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Jolana Kováčová Čenkovce 539 Zlaté Klasy
   Ing. Patrik Tkáč Na revíne 13 Bratislava
   Karol Varga Ružová 17 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Patrik Tkáč Na revíne 13 Bratislava
   15.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   15.05.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 36 a 37 Zák.č. 600/1992 Zb., v znení Zák. NR SR č. 88/1994 Z.z.
   obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť, alebo investičný fond
   19.01.1995Noví spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   18.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   21.07.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 /P.O. BOX 11/ Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, vrátane vybraných činností uvedených v ust.§ 46 ods.2 Zák. č.600/1992 Zb., t.j.:
   obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Noví spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   03.02.1994Nové obchodné meno:
   J & T Securities, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďaľšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   lesingové operácie
   factoringové a fortaitingové služby
   Noví spoločníci:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava 841 05
   Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava 831 01