Utwórz fakturę

FORTE EXTRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy FORTE EXTRA
PIN 31366449
TIN 2020302229
Numer VAT SK2020302229
Data utworzenia 20 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FORTE EXTRA
Panónska cesta 9
85232
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 261 €
Zysk 5 933 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 148,218
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 56,682
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 56,682
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 56,682
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,536
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,465
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,991
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,991
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,474
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,071
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 86
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 86,985
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 148,218
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,710
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 47,328
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 47,328
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,933
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,508
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57,332
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 56,629
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 703
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,676
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 240
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,436
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,500
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,261
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,261
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 17,261
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,578
D. Usług (účtová grupa 51) 9,367
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 211
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,683
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,894
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -77
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,606
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,673
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,673
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,933
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015