Utwórz fakturę

R.B.I. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy R.B.I.
PIN 31366520
TIN 2020296432
Numer VAT SK2020296432
Data utworzenia 02 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba R.B.I.
Hlavné námestie 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 011 319 €
Zysk 277 045 €
Kapitał 5 938 944 €
Kapitał własny 601 971 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254414352, +421254433124, +421254434139
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,730,350
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,336,157
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,336,157
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 450,374
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,873,735
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,048
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 385,435
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 203,079
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 203,079
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,079
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 182,356
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,477
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 145,879
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,758
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,730,350
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 879,016
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,704,840
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,704,840
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,498
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 170,484
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 170,484
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,287,851
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 933,177
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,221,028
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 277,045
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,814,350
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 363,385
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 289,000
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 74,169
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 216
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 3,222,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 856,965
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,114
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,114
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 803,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,851
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 372,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36,984
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 36,984
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,009,169
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,011,319
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,009,169
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 567,301
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 69,035
D. Usług (účtová grupa 51) 98,206
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,990
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 364,014
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 364,014
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,930
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,126
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 444,018
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 841,928
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 156,799
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 135,640
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 135,640
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21,159
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -156,781
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 287,237
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,192
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,192
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 277,045
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016
 • PIN :31366520 TIN: 2020296432 Numer VAT: SK2020296432
 • Zarejestrowana siedziba: R.B.I., Hlavné námestie 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.01.2012
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 11.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  KING PARK SLOVAKIA, s. r. o. 1 022 904 € (60%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  GEFAMIN, s. r. o. 681 936 € (40%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.02.2014Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.01.2012
   17.12.2011Noví spoločníci:
   GEFAMIN, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   19.06.2010Noví spoločníci:
   KING PARK SLOVAKIA, s. r. o. Štefanovičova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 11.06.2010
   28.06.2005Nové sidlo:
   Hlavné námestie 3 Bratislava 811 01
   20.12.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu rekonštrukcie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   02.02.1994Nové obchodné meno:
   R.B.I., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným