Utwórz fakturę

REHA SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REHA SLOVAKIA
PIN 31366538
TIN 2020344062
Numer VAT SK2020344062
Data utworzenia 03 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REHA SLOVAKIA
Brnianska 40
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 163 003 €
Zysk -17 585 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.reha.sk
Telefon(y) +421254654317, +421254777705
Nr(y) faksu 0254777705, 0254654318
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 68,193
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,356
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,356
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 27,356
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,356
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,274
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,274
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,553
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,553
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,553
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,529
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 637
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,892
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 481
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 245
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 68,193
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,958
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,700
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -20,571
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,571
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,585
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,095
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,095
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 98,025
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,362
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,362
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,881
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,251
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,007
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,706
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,818
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 31
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 31
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 163,003
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 163,003
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 163,003
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,538
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 106,658
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,513
D. Usług (účtová grupa 51) 24,607
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,428
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,661
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,417
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,350
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,213
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,036
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,036
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 83
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,535
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,225
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,090
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,090
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,090
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,625
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366538 TIN: 2020344062 Numer VAT: SK2020344062
 • Zarejestrowana siedziba: REHA SLOVAKIA, Brnianska 40, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl. Ing. Ladislav Papp Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07 27.11.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl. Ing. Ladislav Papp 6 700 € (100%) Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Paed. Dr. Mária Pappová Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   Paed. Dr. Mária Pappová Ľubovníkova 23 Bratislava 841 07
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava
   14.04.2004Nové sidlo:
   Brnianska 40 Bratislava 811 04
   13.04.2004Zrušené sidlo:
   P. Horova 18 Bratislava 841 01
   08.04.1999Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   13.05.1998Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava
   12.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava
   18.08.1995Nové sidlo:
   P. Horova 18 Bratislava 841 01
   17.08.1995Zrušené sidlo:
   Včelárska 30 Bratislava 821 05
   07.09.1994Nové sidlo:
   Včelárska 30 Bratislava 821 05
   06.09.1994Zrušené sidlo:
   Horova 18/32 Bratislava 841 07
   29.06.1994Nové predmety činnosti:
   výroba a opravy zdravotníckych výrobkov a zdravotníckych potrieb
   03.02.1994Nové obchodné meno:
   REHA SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horova 18/32 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská činnosť v oblasti použitia rehabilitačných pomôcok
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Walter Matzka Gentzgasse 166 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Ladislav Papp Horova 18/32 Bratislava
   Pead. Dr. Mária Pappová Horova 18/32 Bratislava