Utwórz fakturę

OPERATÍVA plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OPERATÍVA plus
PIN 31366678
TIN 2020318168
Numer VAT SK2020318168
Data utworzenia 03 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OPERATÍVA plus
Rezedova 5
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 720 913 €
Zysk 173 800 €
Kapitał 1 137 052 €
Kapitał własny 556 572 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,236,460
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 402,924
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 402,924
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 59,367
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 248,232
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 95,043
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 282
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 831,252
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 647,883
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 644,512
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,371
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,883
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,240
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,240
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,555
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 165,486
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,036
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 164,450
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,284
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 397
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,887
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,236,460
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 603,275
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 58,652
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 896
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 896
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,543
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,543
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 238,163
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 238,163
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 122,447
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,447
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 173,800
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633,185
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,998
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,082
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 616,951
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 104,489
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,489
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 418,808
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,941
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,695
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,279
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,739
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,197
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,197
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,715,169
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,720,913
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,714,954
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 215
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,744
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,471,214
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 925,250
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 77,039
D. Usług (účtová grupa 51) 176,719
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 220,141
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,826
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,072
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,243
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,213
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 70,671
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 70,671
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -2,819
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 249,699
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 536,161
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,907
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 775
2. Pozostałe koszty (562A) 775
O. Walutowe straty (563) 227
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,905
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,874
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 238,825
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 65,025
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 65,025
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 173,800
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366678 TIN: 2020318168 Numer VAT: SK2020318168
 • Zarejestrowana siedziba: OPERATÍVA plus, Rezedova 5, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04 25.05.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Šulák 6 774 € (100%) H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2011Nové obchodné meno:
   OPERATÍVA plus spol. s r.o.
   31.03.2011Zrušené obchodné meno:
   Cestovná kancelária OPERATÍVA - TOURS spol. s r.o.
   23.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.05.2010
   22.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   15.05.1995Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   03.02.1994Nové obchodné meno:
   Cestovná kancelária OPERATÍVA - TOURS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava