Utwórz fakturę

OPTOKON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OPTOKON
PIN 31366741
TIN 2020353093
Numer VAT SK2020353093
Data utworzenia 10 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OPTOKON
Vyšehradská 19
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 472 €
Zysk 687 €
Kapitał 48 799 €
Kapitał własny -54 226 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262520668, 0907723222
Telefon(y) kom. 0907723222
Nr(y) faksu 0262520670
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,517
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,517
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 320
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 320
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,914
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,859
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,859
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1,145
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,910
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 283
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 221
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,517
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -53,539
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,568
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,997
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,997
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -99,985
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,941
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -126,926
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 687
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,056
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 671
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 671
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,252
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,542
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,542
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,471
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 133
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,472
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,472
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,370
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,654
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,113
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 207
D. Usług (účtová grupa 51) 1,334
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,818
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,818
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 171
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 171
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -171
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,647
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366741 TIN: 2020353093 Numer VAT: SK2020353093
 • Zarejestrowana siedziba: OPTOKON, Vyšehradská 19, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Achbergerová konateľ Vyšehradská 19 Bratislava 10.02.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mária Achbergerová 29 875 € (90%) Vyšehradská 19 Bratislava
  Ing. Jiří Štefl 3 320 € (10%) Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie masážnych prístrojov
   ožarovanie ultafialovými lúčmi
   astrologické služby
   modelovanie nechtov
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych koktailov
   masérske služby
   kozmetické služby
   kaderníctvo
   15.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Mária Achbergerová - konateľ Vyšehradská 19 Bratislava Vznik funkcie: 10.02.1994
   14.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   14.12.2001Nové predmety činnosti:
   výroba a oprava mechanických prístrojov vláknovej optiky a optoelektroniky
   nákup, predaj a distibúcia optoelektronických, optotechnologických a elektronických prvkov a zariadení
   výroba leaserových komponentov používaných na meranie vo vláknovej optike
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych koktailov
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   13.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   01.03.2000Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   čistiace a upratovacie práce
   usporadúvanie spoločenských podujatí
   prevádzkovanie masážnych prístrojov
   ožarovanie ultafialovými lúčmi
   astrologické služby
   modelovanie nechtov
   masérske služby
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Štefl Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   29.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy autoalarmov
   kúpa, predaj a technické vybavenie bezpečnostnými systémami
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Štefl Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   03.06.1999Nové predmety činnosti:
   kozmetické služby
   kaderníctvo
   19.02.1996Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti elektrotechniky
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti vláknovej optiky
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž a opravy autoalarmov
   kúpa, predaj a technické vybavenie bezpečnostnými systémami
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Ing. Jiří Štefl Jarní 21 Jihlava 586 05 Česká republika
   Ing. Jiří Vítek Polní 25 a Jihlava 586 01 Česká republika
   18.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   10.02.1994Nové obchodné meno:
   OPTOKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   elektroinštalatérstvo
   Noví spoločníci:
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Achbergerová Vyšehradská 19 Bratislava