Utwórz fakturę

CKV Consult - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CKV Consult
PIN 31366848
TIN 2020313955
Numer VAT SK2020313955
Data utworzenia 31 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CKV Consult
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 676 €
Zysk 2 380 €
Kapitał 232 798 €
Kapitał własny 226 177 €
Dane kontaktowe
E-mail ckv@ckvconsult.sk
Telefon(y) 0243633131, 0243633132, 0243633133, 0903451515
Nr(y) faksu 0243633132
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 25,652
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 25,652
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 168,978
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 6,318
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 479
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,855
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 194,630
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 228,557
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 165,970
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 165,970
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 57,608
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,936
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,380
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -33,927
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) -35,783
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,421
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,644
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,331
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -40,179
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,856
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 103,676
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 33,021
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,655
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 99,614
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,670
C. Usług (účtová grupa 51) 14,192
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 62,121
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 669
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,863
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,062
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 159
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 253
X. Interesu dochód (662) 253
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 903
M. Koszty oprocentowania (562) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 902
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -650
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,412
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,032
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,380
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366848 TIN: 2020313955 Numer VAT: SK2020313955
 • Zarejestrowana siedziba: CKV Consult, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anna Szuhová Lipnická 302 Dunajská Lužná 900 42 06.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Anna Szuhová 6 639 € (100%) Lipnická 302 Dunajská Lužná 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.03.2014Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   28.02.2014Zrušené sidlo:
   Ostredkova 1 Bratislava 821 02
   12.02.2010Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vydavateľská činnosť
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   reklamné a marketingové služby
   06.12.2006Nové obchodné meno:
   CKV Consult, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti rozvoja regiónov, miest a obcí v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie, technicko-organizačné zabezpečenie, realizácia a riadenie projektov v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovania údajov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Szuhová Lipnická 302 Dunajská Lužná 900 42
   05.12.2006Zrušené obchodné meno:
   TANGO, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   17.03.2005Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   16.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   24.01.2002Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení, vzdelávacích kurzov a seminárov
   príprava a organizovanie konferencií, kongresov, sympózií a prezentácií
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   29.08.1994Noví spoločníci:
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   31.01.1994Nové obchodné meno:
   TANGO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ostredkova 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   Ing.arch. Eugen Rehorovský , CSc. Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Koloman Szuh Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Renáta Rehorovská Za Sokolovňou 1 Bratislava 811 04
   Ing. Anna Szuhová Nová Lipnica 302 Dunajská Lužná 900 42