Utwórz fakturę

ARBOREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ARBOREX
PIN 31366856
TIN 2020336780
Numer VAT SK2020336780
Data utworzenia 20 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARBOREX
Bárdošova 3
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 817 €
Zysk -16 928 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903715677
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,460
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,039
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,208
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,974
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 74,460
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,438
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 19,916
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,523
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -61,588
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,928
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,898
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 450
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 37,373
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 73,075
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,996
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,994
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,085
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 22,817
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,158
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,117
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,542
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 38,711
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,958
C. Usług (účtová grupa 51) 35,177
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 457
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -15,894
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -19,860
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 76
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -74
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,968
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -16,928
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016