Utwórz fakturę

ELAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ELAS
PIN 31366899
TIN 2020345811
Numer VAT SK2020345811
Data utworzenia 18 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELAS
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 560 380 €
Zysk -1 328 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421911729644
Telefon(y) kom. +421911469374, +421911729640, +421911729641, +421911729642, +421911729644
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,681
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,681
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,681
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,107
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 47,901
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,000
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,757
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 145,788
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,043
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 38,068
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,328
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 101,745
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,508
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 25,830
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,673
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,887
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,418
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,348
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,717
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,017
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 560,380
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 490,673
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 52,738
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,850
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 545,235
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 460,114
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,015
C. Usług (účtová grupa 51) 15,301
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,214
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,562
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,355
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,145
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,529
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,145
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 60,981
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 105
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 105
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 13,698
M. Koszty oprocentowania (562) 7,300
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,398
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -13,593
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,552
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,328
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31366899 TIN: 2020345811 Numer VAT: SK2020345811
 • Zarejestrowana siedziba: ELAS, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03 16.11.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladislav Čermák 6 639 € (100%) Furdekova 8 Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 08.02.2008
   02.12.2010Noví spoločníci:
   Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.11.2010
   Vladislav Čermák Furdekova 8 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.11.2010
   01.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56
   15.07.2010Noví spoločníci:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56
   14.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Šedinár SNP 143/58 Trenčianske Teplice 914 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   15.03.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov
   Noví spoločníci:
   Stanislav Šedinár SNP 143/58 Trenčianske Teplice 914 51
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Trnka Žerotínova bašta 19 Nové Zámky 940 56 Vznik funkcie: 08.02.2008
   14.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   15.01.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
   30.05.2001Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.2001Zrušené sidlo:
   Švantnerova 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   04.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Brabec , CSc. Svetlá 1 Bratislava
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   03.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   10.01.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   ELAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švantnerova 11 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elena Ždímalová , CSc. Švantnerova 11 Bratislava