Utwórz fakturę

ENERGY ONE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENERGY ONE
PIN 31366937
TIN 2020333612
Numer VAT SK2020333612
Data utworzenia 18 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENERGY ONE
Čachtická 13
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 554 €
Zysk 2 591 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 32,614
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 30,947
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,947
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,667
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,624
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 25,717
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,130
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,777
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 62,238
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,997
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,167
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -3,400
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,591
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,241
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 55,055
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,243
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 877
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,683
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 84,554
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,247
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 74,307
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 79,422
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,264
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,262
C. Usług (účtová grupa 51) 41,135
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,510
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,993
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,517
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,741
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,132
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 26,893
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,583
M. Koszty oprocentowania (562) 1,416
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 167
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,581
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,551
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,591
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366937 TIN: 2020333612 Numer VAT: SK2020333612
 • Zarejestrowana siedziba: ENERGY ONE, Čachtická 13, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Radoslav Mulik Černyševského 29 Bratislava 851 01 25.11.2013
  Ing. Martin Bartolčič Vavrinecká 34 Bratislava 831 52 25.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Radoslav Mulik 1 992 € (30%) Černyševského 29 Bratislava 851 01
  Ing. Martin Bartolčič 4 647 € (70%) Vavrinecká 34 Bratislava 831 52
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2015Nové predmety činnosti:
   dodávka plynu
   distribúcia elektriny
   07.08.2014Nové predmety činnosti:
   Distribúcia plynu
   10.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bartolčič Vavrinecká 34 Bratislava 831 52
   Ing. Radoslav Mulik Černyševského 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Mulik Černyševského 29 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2013
   Ing. Martin Bartolčič Vavrinecká 34 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 25.11.2013
   09.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Bartolčič Tobrucká 1 Bratislava 811 02
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   Mgr. Peter Bartolčič Bebravská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.2004
   22.08.2013Nové obchodné meno:
   ENERGY ONE, s. r. o.
   21.08.2013Zrušené obchodné meno:
   TWO spol. s r.o.
   23.10.2007Nové sidlo:
   Čachtická 13 Bratislava 831 06
   22.10.2007Zrušené sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 831 02
   14.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   30.05.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž, údržby a oprava telekomunikačných zariadení
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   systémová údržba software
   inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológí v rozsahu bezpečného napätia
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti
   konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov
   vedenie účtovníctva
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   manipulácia s tovarom
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Bartolčič Tobrucká 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Bartolčič Bebravská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.02.2004
   29.05.2006Zrušeny predmety činnosti:
   odťahová služba motorových vozidiel
   usporadúvanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 18.02.2004
   11.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   10.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 18.02.2004
   02.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   18.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 24.11.1997
   17.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   15.12.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, športových plavidiel, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a služieb
   prieskum trhu
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   nákup, predaj, prenájom motorových vozidiel
   odťahová služba motorových vozidiel
   usporadúvanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Mariánska 9 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Rovníkova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Mariánska 9 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Rovníkova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   22.08.1995Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Bartolčič Pekná cesta 27 Bratislava 831 05
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Juraj Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   21.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   18.01.1994Nové obchodné meno:
   TWO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Gróh Šustekova 29 Bratislava
   Ing. Darina Gyüreová Vajanského nábr. 9 Bratislava
   Ing. Anna Hutyrová-Šafáriková Podzáhradná 43 Bratislava
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava
   Ing. Jiří Kosík , CSc. Súťažná 16 Bratislava
   Josef Breser Gartengasse 9 Hornstein 7053 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Peter Koňuch Hálova 8 Bratislava