Utwórz fakturę

B.H.P.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B.H.P.S.
PIN 31366953
TIN 2020353027
Numer VAT SK2020353027
Data utworzenia 11 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 229 028 €
Zysk -18 193 €
Kapitał 229 491 €
Kapitał własny -203 222 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903721187
Nr(y) faksu 0243410304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 97,511
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,959
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,959
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,959
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 93,755
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,558
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,558
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 62,745
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 62,745
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,745
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,507
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,228
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,228
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 271
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 945
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 945
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 797
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 97,511
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -221,415
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 355,950
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -566,476
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -566,476
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,193
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,926
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,551
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 13,248
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 13,248
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,303
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 485
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 485
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 241,932
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 165,794
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,794
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 62,880
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,053
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,949
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,420
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,314
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 106
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,538
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 229,028
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 184,193
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,593
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,242
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,715
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,712
D. Usług (účtová grupa 51) 26,073
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,054
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,354
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,109
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,591
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,043
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,724
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,724
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,530
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,525
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,054
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,687
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 134,408
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,506
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,647
2. Pozostałe koszty (562A) 3,647
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,859
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,506
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,193
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31366953 TIN: 2020353027 Numer VAT: SK2020353027
 • Zarejestrowana siedziba: B.H.P.S., Heyrovského 10, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava 09.10.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Buček 1 660 € (25%) Heyrovského 10 Bratislava
  Ing. Miroslav Hladík 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Viliam Perknovský 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Jozef Škalák 1 660 € (25%) Levočská 13 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.2012Nové sidlo:
   Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   27.04.2012Zrušené sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   09.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcová 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   18.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   11.02.1994Nové obchodné meno:
   B.H.P.S., spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   výroba výrobkov z betónu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   prenájom dopravných strojov a mechanizmov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava