Utwórz fakturę

DE - CRED - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.01.2016
Basic information
Nazwa firmy DE - CRED
PIN 31367038
TIN 2020302273
Numer VAT SK2020302273
Data utworzenia 09 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DE - CRED
Čelakovského 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 483 142 €
Zysk -549 409 €
Kapitał 1 527 214 €
Kapitał własny 173 454 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903700531
Date of updating data: 20.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 685,215
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 522,868
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 515,026
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 32,742
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 466,676
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,608
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,842
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 7,842
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 161,954
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,177
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,677
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,677
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 143,777
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 178
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 143,599
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 393
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 393
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 685,215
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -375,957
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,568
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,568
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,949
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,164
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,164
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 139,771
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 139,771
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -549,409
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,061,172
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,061,172
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,176
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,176
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 507,103
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,090
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 546,803
Date of updating data: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 482,704
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 483,142
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 406,566
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 76,137
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 439
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,031,368
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 947,945
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,973
D. Usług (účtová grupa 51) 30,319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,000
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,430
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,430
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,701
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -548,226
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -504,534
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 230
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 230
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -222
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -548,448
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -549,409
Date of updating data: 20.01.2016
Date of updating data: 20.01.2016