Utwórz fakturę

EKOJURIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOJURIS
PIN 31367046
TIN 2020870214
Numer VAT SK2020870214
Data utworzenia 04 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOJURIS
Bajkalská 25
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 92 477 €
Zysk 69 €
Kapitał 29 527 €
Kapitał własny 18 576 €
Dane kontaktowe
E-mail ekojuris@stonline.sk
Telefon(y) 0253637181, 0253637182, 0253637183, 0258233238
Telefon(y) kom. +421903413281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,899
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,971
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,971
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,971
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,634
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 208
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 208
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,079
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,079
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,079
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,347
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,570
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,777
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,294
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,721
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,899
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,645
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,027
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 670
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,239
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,239
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,202
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,388
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 421
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,431
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,587
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,815
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,134
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 783
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 783
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 52
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 52
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 91,451
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 92,477
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,451
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,026
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,096
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,399
D. Usług (účtová grupa 51) 17,840
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 62,857
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,325
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,984
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,548
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 345
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,974
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,974
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,381
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 69,212
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 353
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 353
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -352
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,029
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 69
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367046 TIN: 2020870214 Numer VAT: SK2020870214
 • Zarejestrowana siedziba: EKOJURIS, Bajkalská 25, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava 03.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Medvecký 2 722 € (41%) Ľubovnianska 16 Bratislava
  JUDr. Jarmila Hajachová 1 328 € (20%) Bratislava
  Ing. Imrich Valacsai 2 590 € (39%) Malinovo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   12.01.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   11.01.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Daniel Šuplata 126 Blatné
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   17.12.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Daniel Šuplata 126 Blatné
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   16.12.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   03.03.1999Nové obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   02.03.1999Zrušené obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o. ekonomické, právne a obchodné služby
   Zrušeny predmety činnosti:
   plastická úprava nechtov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   19.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   18.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   28.10.1994Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 821 08
   27.10.1994Zrušené sidlo:
   Budovateľská 28 Bratislava 821 08
   04.02.1994Nové obchodné meno:
   EKOJURIS, spol. s r.o. ekonomické, právne a obchodné služby
   Nové sidlo:
   Budovateľská 28 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
   plastická úprava nechtov
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Adamčík Kaletova 28 Bratislava
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Poór Hlboká 28 Bernolákovo
   Eva Špičková Budovateľská 28 Bratislava
   Daniel Šuplata Tomanova 74 Bratislava
   Ing. Imrich Valacsai Bratislavská 24 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jarmila Hajachová Blagoevova 2 Bratislava
   Ing. Igor Medvecký Ľubovnianska 16 Bratislava