Utwórz fakturę

UTILIS Building - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UTILIS Building
PIN 31367194
TIN 2020806997
Numer VAT SK2020806997
Data utworzenia 15 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UTILIS Building
Farebná 44
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 800 €
Zysk 3 962 €
Kapitał 476 459 €
Kapitał własny 14 142 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243643631, +421243643632, +421243643633
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 396,574
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 296,574
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 217,488
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,670
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,968
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 467
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,235
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 410,244
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,166
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 9,565
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,962
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 390,078
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 283,685
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,106
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 274,479
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106,393
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 39,800
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 39,800
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 24,525
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,800
C. Usług (účtová grupa 51) 7,404
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 806
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,506
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,275
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 28,596
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 10,196
M. Koszty oprocentowania (562) 7,703
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,493
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -10,196
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,079
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,117
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367194 TIN: 2020806997 Numer VAT: SK2020806997
 • Zarejestrowana siedziba: UTILIS Building, Farebná 44, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Hudec, CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 26.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Hudec, CSc. 6 640 € (100%) Dunajská 24 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.01.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 26.10.2010
   07.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 15.02.2010
   19.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 15.02.2010
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.07.2006
   05.10.2006Nové obchodné meno:
   UTILIS Building s.r.o.
   Nové sidlo:
   Farebná 44 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenstvo v oblasti softwaru
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prieskum trhu
   technicko - organizačné zabezpečenie školení, kurzov a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   04.10.2006Zrušené obchodné meno:
   ROZA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie nákupu a predaja
   kozmetické služby
   prevádzkovanie galérie
   organizačno-technické zebezpečenie výstav a veľtrhov
   návrh a realizácia prvkov interiéru
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   03.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hudec Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.07.2006
   02.08.2006Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   29.01.2004Nové sidlo:
   Račianska 19 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. Zora Carrier Račianska 19 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   28.01.2004Zrušené sidlo:
   Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   07.10.2002Noví spoločníci:
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava Vznik funkcie: 15.02.1994
   06.10.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2002
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   25.11.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie galérie
   organizačno-technické zebezpečenie výstav a veľtrhov
   návrh a realizácia prvkov interiéru
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   15.02.1994Nové obchodné meno:
   ROZA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie nákupu a predaja
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastibor Minarovjech Jakubovo nám. 9 Bratislava Skončenie funkcie: 22.05.2002
   PaeDr. Zora Minarovjechová Jakubovo nám. 9 Bratislava