Utwórz fakturę

R & S SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy R & S SLOVAKIA
PIN 31367208
TIN 2020296498
Numer VAT SK2020296498
Data utworzenia 16 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba R & S SLOVAKIA
Kopčianska 16
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 586 113 €
Zysk -130 800 €
Kapitał 433 954 €
Kapitał własny 1 744 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,810
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,149
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 43
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,106
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,931
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 175
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 661
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 661
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,810
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -129,056
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 75,351
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 75,351
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,233
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,233
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -76,840
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -76,840
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -130,800
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,866
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,641
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,641
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,225
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,969
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,969
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 79
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,177
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 482,955
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 586,113
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 482,431
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 524
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97,158
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 713,881
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 522,601
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,121
D. Usług (účtová grupa 51) 32,424
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,741
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,945
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,796
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,283
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 256
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117,455
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -127,768
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -75,191
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 84
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,156
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,155
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,072
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -129,840
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -130,800
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367208 TIN: 2020296498 Numer VAT: SK2020296498
 • Zarejestrowana siedziba: R & S SLOVAKIA, Kopčianska 16, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika 27.10.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Georg Hantak 43 651 € (57.9%) Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika
  Ing. Rudolf Hanták 31 700 € (42.1%) Deutsch - Wagram 2232 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.01.2015Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   19.01.2015Zrušené sidlo:
   Balkánska 46/A Bratislava 851 10
   22.07.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2005
   21.03.2012Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Hanták Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 2232 Rakúska republika
   24.11.2011Nové sidlo:
   Balkánska 46/A Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch - Wagram 22 32 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.2011
   23.11.2011Zrušené sidlo:
   Haanova 12 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   12.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01
   11.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zelmira Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Klára Hantáková Súmračná 3256/4 Bratislava 851 02
   19.05.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva, vedenie účtovných kníh
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prekladateľské práce
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   16.12.2005Nové sidlo:
   Haanova 12 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zelmira Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Klára Hantáková Súmračná 3256/4 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2005
   15.12.2005Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   20.08.2004Noví spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   19.08.2004Zrušeny spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   10.06.2004Noví spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Cyrostrasse 15 Bern 3006 Švajčiarsko
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldrasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Georg Hantak Eduard Bauernfeldgasse 18 Deutsch-Wagram 2232 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   Ing. Rudolf Hantak Marilaungasse 4/29 Wien 1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 05.05.2004
   09.06.2004Zrušeny spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Bern 3006 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava
   30.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Pázmány Legionárska 1/9 Bratislava Skončenie funkcie: 19.05.2003
   28.01.2003Noví spoločníci:
   F + H Finanzierungs - und Handels - AG Bern 3006 Švajčiarsko
   27.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Rohstoff und stahlwarenvertriebsges. m.b.H. Rathausstrasse 13/2/13 Wien Rakúska republika
   30.08.2001Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 910/3 Bratislava
   Ing. Ján Pázmány Legionárska 1/9 Bratislava Skončenie funkcie: 19.05.2003
   29.08.2001Zrušené sidlo:
   Belinského 21 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Paulen Belinskoho 21 Bratislava 851 01
   11.11.1998Nové sidlo:
   Belinského 21 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Paulen Belinskoho 21 Bratislava 851 01
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Pavlen Ľubovnianska 1 Bratislava
   16.02.1994Nové obchodné meno:
   R & S SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rohstoff und stahlwarenvertriebsges. m.b.H. Rathausstrasse 13/2/13 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Pavlen Ľubovnianska 1 Bratislava