Utwórz fakturę

GRADIENT ECM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy GRADIENT ECM
PIN 31367232
TIN 2020318190
Numer VAT SK2020318190
Data utworzenia 17 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRADIENT ECM
Košická 56
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 768 428 €
Zysk 58 206 €
Kapitał 724 992 €
Kapitał własny 173 196 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255561589, 0255576085
Nr(y) faksu 0255576085
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,269,128
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,834
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,062
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,772
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78,772
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,175,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,000
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,000
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 86,675
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 86,675
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,675
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 504,692
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 395,199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,199
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,493
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 581,073
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,681
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 577,392
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,854
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,854
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,269,128
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,497
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,645
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,645
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 147,007
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 147,007
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,206
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 904,477
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,908
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,908
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 894,569
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 331,112
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,112
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 456,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 42,784
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,347
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 149,154
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 149,154
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,769,387
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,768,428
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,138,884
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,629,228
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 166
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,637,714
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,424,445
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 84,530
D. Usług (účtová grupa 51) 3,346,855
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,256,610
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 923,638
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 315,154
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,818
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,626
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,061
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,061
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 502,558
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 130,714
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,912,282
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 959
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 86
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 86
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 76
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 797
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49,702
O. Walutowe straty (563) 3,233
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46,469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48,743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 81,971
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,765
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,765
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,206
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • PIN :31367232 TIN: 2020318190 Numer VAT: SK2020318190
 • Zarejestrowana siedziba: GRADIENT ECM, Košická 56, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudovít Hlaváč Budyšínska 14 Bratislava 831 03 25.01.1999
  Ing. Rastislav Hlaváč Mliekárenská 16012/13 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 03.04.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudovít Hlaváč 750 € (10%) Budyšínska 14 Bratislava 831 03
  Ing. Rastislav Hlaváč 6 750 € (90%) Mliekárenská 16012/13 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.03.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.03.2014Nové obchodné meno:
   GRADIENT ECM s. r. o.
   13.04.2012Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Hlaváč Budyšínska 14 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Hlaváč Mliekárenská 16012/13 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 Vznik funkcie: 03.04.2012
   10.06.2011Nové predmety činnosti:
   výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
   10.04.2008Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 08
   28.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Hlaváč Mliekárenská 16012/13 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   25.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Hlaváč Budyšínska 14 Bratislava 831 03
   17.02.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasti služieb
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku