Utwórz fakturę

TREVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TREVA
PIN 31367291
TIN 2020292142
Numer VAT SK2020292142
Data utworzenia 17 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TREVA
Malá 13
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 393 884 €
Zysk 68 107 €
Kapitał 353 167 €
Kapitał własny 228 342 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421907274104, +421905744380, +421905744381, +421907272283, +421907725300, +421907270212, +421905360635, +421905399978, +421905370553, +421908902821, +421908902
Nr(y) faksu 0263537853
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 468,909
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,491
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,491
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,491
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 431,649
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,035
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45,827
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 5,208
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 92,151
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 70,229
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,229
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,922
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,058
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,058
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 277,405
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,720
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 254,685
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,769
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,769
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 468,909
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,699
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 204,624
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 204,624
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,107
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,210
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,527
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,527
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 177,388
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 133,717
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,717
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,282
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,673
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,192
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 524
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,295
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,393,901
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,393,884
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,393,389
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 495
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,323,075
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 680,323
D. Usług (účtová grupa 51) 392,720
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 229,857
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 164,640
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,019
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,198
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,423
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,296
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,296
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,746
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,710
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,809
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 320,346
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,716
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,716
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,700
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 68,109
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 68,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367291 TIN: 2020292142 Numer VAT: SK2020292142
 • Zarejestrowana siedziba: TREVA, Malá 13, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Vavro Malá 13 Bratislava 811 02 30.09.2013
  Roman Vavro Malá 13 Bratislava 811 02 30.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Vavro 6 640 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Vavro Malá 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.09.2013
   Roman Vavro Malá 13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.09.2013
   04.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Vavro Vilová 21 Bratislava 851 01
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Peter Vavro Vilová 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilová 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   17.02.1994Nové obchodné meno:
   TREVA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malá 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   revízie a skúšky výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m vrátane ich elektrických častí
   výroba elektronických zariadení nízkeho napätia
   výroba komponentov a náhradných dielov na výťahy
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie montáží, revízií, skúšok, opráv, generálnych opráv a rekonštrukcií výťahov dodávateľským spôsobom
   výroba riadiacich systémov-rozvádzačov
   Noví spoločníci:
   Peter Vavro Vilová 21 Bratislava 851 01
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Vavro Vilová 21 Bratislava 851 01