Utwórz fakturę

STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/
PIN 31367305
TIN 2020315451
Numer VAT SK2020315451
Data utworzenia 18 February 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba STEVE INTERNATIONAL, SI /v skratke/
Kvačalova 51
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 152 168 €
Zysk 4 649 €
Kapitał 48 561 €
Kapitał własny 15 427 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243640511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 151,135
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 134,193
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,884
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,668
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 151,135
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,077
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,380
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -21,146
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,649
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 131,058
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 635
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 25,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,812
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,476
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 237
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,137
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,962
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,611
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 152,168
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 18,751
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 118,929
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,488
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 145,609
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 18,751
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,085
C. Usług (účtová grupa 51) 92,566
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,690
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 346
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,169
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,002
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,559
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,278
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 58
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 58
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 628
M. Koszty oprocentowania (562) 124
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 504
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -570
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,989
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,340
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,649
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015