Utwórz fakturę

TERLAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.07.2016
Basic information
Nazwa firmy TERLAN
Stan Zniszczono
PIN 31367321
TIN 2020344117
Data utworzenia 17 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERLAN
Košická 56
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 24 654 €
Kapitał własny -79 059 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255563306
Date of updating data: 06.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,654
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,700
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,700
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,700
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,954
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,439
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,929
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,929
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ -1,490
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,062
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 13
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,049
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,453
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,453
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,654
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,539
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 508
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 508
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -86,206
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,540
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -91,746
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,965
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 93,323
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,111
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,111
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,583
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 490
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,139
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 250
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,377
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,228
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,228
Date of updating data: 06.07.2016
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 06.07.2016
 • PIN :31367321 TIN: 2020344117
 • Zarejestrowana siedziba: TERLAN, Košická 56, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 February 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2016Zrušené obchodné meno:
   TERLAN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 09
   21.12.2001Nové sidlo:
   Košická 56 Bratislava 821 09
   17.02.1994Nové obchodné meno:
   TERLAN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným