Utwórz fakturę

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY
PIN 31367445
TIN 2020319884
Numer VAT SK2020319884
Data utworzenia 18 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY
Gagarinova 7/C
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 990 836 €
Zysk 4 643 €
Kapitał 1 462 770 €
Kapitał własny 283 174 €
Dane kontaktowe
E-mail ksb@ksb.sk
Telefon(y) 0243333916
Nr(y) faksu 0243337444
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,950,837
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 29,286
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,903,120
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 497,680
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 497,680
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,386,633
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,386,323
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,386,323
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 270
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,537
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,431
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,431
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,950,837
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 332,268
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 53,293
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 53,293
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 241,138
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 241,138
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,643
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,618,569
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,593
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,740
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 20,853
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,575,305
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,150,289
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,150,289
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 291,434
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,465
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,187
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,930
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,671
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,671
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,002,578
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,990,836
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,329,058
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 654,654
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,296
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,828
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,950,300
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,078,971
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 44,503
D. Usług (účtová grupa 51) 1,174,627
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 513,359
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 379,500
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 127,358
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,501
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,255
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,410
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,410
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 636
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,978
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,561
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,536
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 685,611
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,741
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,727
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,901
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,498
2. Pozostałe koszty (562A) 6,498
O. Walutowe straty (563) 378
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,025
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 840
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 41,376
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,733
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 36,733
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,643
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017
 • PIN :31367445 TIN: 2020319884 Numer VAT: SK2020319884
 • Zarejestrowana siedziba: KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, Gagarinova 7/C, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zdeněk Vávra Ludmily Konečné 317/9 Brno 639 00 Česká republika 11.01.2017
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  KSB Aktiengesellschaft 33 194 € (100%) d-67225 Frankenthal Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Vávra Ludmily Konečné 317/9 Brno 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 11.01.2017
   24.02.2016Nové predmety činnosti:
   montáž rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,
   01.03.2007Nové sidlo:
   Gagarinova 7/C Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein--Strasse 9 d-67225 Frankenthal Spolková republika Nemecko
   23.01.2004Nové obchodné meno:
   KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
   11.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.02.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   obchodná činnosť s výrobnými strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti