Utwórz fakturę

S PoweR export - import - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S PoweR export - import
PIN 31367551
TIN 2020353038
Numer VAT SK2020353038
Data utworzenia 24 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S PoweR export - import
Pečnianska 31
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 340 197 €
Zysk 163 842 €
Kapitał 804 560 €
Kapitał własny 570 262 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268202400, 0484123060, 0484156074, 0484156075, 0840840129
Nr(y) faksu 0268202401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,070,172
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,324
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,324
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,324
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,839
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 538,619
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 213
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 538,406
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 246,931
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 246,931
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,931
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 200,031
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 200,031
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 78,258
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,573
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 64,685
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,009
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,009
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070,172
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,102
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 522,003
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 522,003
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 163,842
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,060
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,840
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 334,397
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,890
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,890
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 153,088
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,439
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,724
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,256
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,823
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 22,823
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,333,823
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,340,197
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 630,116
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 697,646
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,061
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,374
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,123,819
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 401,763
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 342,103
D. Usług (účtová grupa 51) 116,883
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 228,766
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 177,081
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,633
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,052
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,751
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,333
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,333
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,183
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,403
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 216,378
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 473,074
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,429
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,380
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,688
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 75
2. Pozostałe koszty (562A) 75
O. Walutowe straty (563) 1,159
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,454
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,259
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 213,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 49,277
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 49,277
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 163,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367551 TIN: 2020353038 Numer VAT: SK2020353038
 • Zarejestrowana siedziba: S PoweR export - import, Pečnianska 31, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01 24.02.1994
  Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08 24.02.1994
  Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01 24.02.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Vrábeľ 3 751 € (22.6%) Gercenová 3 Bratislava 851 01
  Ing. Ivan Dzurek 3 718 € (22.4%) Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
  Ing. Alexander Koreň 3 751 € (22.6%) Komenského 19 Modra 900 01
  Ing. František Maslen 3 718 € (22.4%) Ostrý Grúň 966 77
  Ing. František Zúbek 1 660 € (10%) Pečnianska 31 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.05.2011Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.02.1994
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.02.1994
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.02.1994
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   16.12.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   montáž akumulátorových článkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   15.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovnie obchodu
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Beskydská 10 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   S PoweR export - import, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovnie obchodu
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Beskydská 10 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01