Utwórz fakturę

CSC Computer Sciences - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy CSC Computer Sciences
PIN 31367569
TIN 2020318223
Numer VAT SK2020318223
Data utworzenia 28 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CSC Computer Sciences
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 093 780 €
Zysk -609 531 €
Kapitał 3 418 832 €
Kapitał własny 2 644 405 €
Dane kontaktowe
E-mail sro@csc.sk
witryna internetowa http://www.csc.com;http://www.csc.sk
Telefon(y) +421254640050, +421259216111, +421259216237
Telefon(y) kom. +421905844658, +421905354418, +421905292056, +421905435760, +421918820853
Nr(y) faksu 0259216237
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,414,688
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,958
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,958
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,958
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 25,000
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 25,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,312,834
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 212,797
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 212,797
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 780
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 780
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 780
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 179,016
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 171,079
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,005
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,074
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,420
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 517
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,920,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,000
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,918,241
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 71,896
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45,745
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 26,151
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,414,688
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,034,874
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 168
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,607,724
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,607,724
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -609,531
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 363,074
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,625
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,625
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 157,374
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,301
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,386
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,561
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,354
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,860
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,192
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,021
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200,075
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 177,353
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 22,722
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16,740
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 16,740
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,093,780
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 366,120
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,779,286
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -52,295
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 669
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,715,606
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 308,418
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,725
D. Usług (účtová grupa 51) 1,097,363
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,245,565
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 987,807
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 241,892
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,866
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,484
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,069
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,069
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -621,826
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 643,605
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,893
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23,853
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 23,691
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 162
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,040
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,564
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 7,346
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,217
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,329
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -609,497
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 34
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -609,531
Date of updating data: 28.04.2016