Utwórz fakturę

TUMA - P0L - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TUMA - P0L
PIN 31367585
TIN 2020353071
Data utworzenia 28 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TUMA - P0L
Budatínska 73
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 826 €
Zysk 1 713 €
Kapitał 6 988 €
Kapitał własny 5 932 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254414444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,728
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,728
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,038
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,038
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 877
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 877
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 877
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,813
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,785
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,728
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,644
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -708
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -708
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,713
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,084
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 28
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,056
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 181
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 167
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,826
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,826
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,247
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,579
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,479
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,068
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,549
D. Usług (účtová grupa 51) 6,741
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,094
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,279
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 802
4. Koszty społeczne (527, 528) 13
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,347
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,468
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 154
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 154
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -154
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,193
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,713
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367585 TIN: 2020353071
 • Zarejestrowana siedziba: TUMA - P0L, Budatínska 73, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava 851 06 17.08.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Tuška 3 319 € (50%) Budatínska 73 Bratislava 851 06
  Ryszard Lasyk 3 319 € (50%) Zakopané 345 00 Poľsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava 851 06
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   TUMA - P0L, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 73 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava
   Ryszard Lasyk Droga na Bundówski 4b Zakopané 345 00 Poľsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Tuška Budatínska 73 Bratislava