Utwórz fakturę

E-BA tpz - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E-BA tpz
PIN 31367712
TIN 2020318212
Numer VAT SK2020318212
Data utworzenia 28 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E-BA tpz
Votrubova 11
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 883 412 €
Zysk 12 230 €
Kapitał 4 097 856 €
Kapitał własny 730 791 €
Dane kontaktowe
E-mail info@e-ba.sk
witryna internetowa http://www.e-ba.sk
Telefon(y) +421253412281
Nr(y) faksu 0253412492
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,761,686
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 200,615
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 200,615
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 49,136
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,479
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 150,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,560,691
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,597,949
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,597,949
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,751,863
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,624,190
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,624,190
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 127,516
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 210,879
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 206,740
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,139
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 380
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 380
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,761,686
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,022
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 540,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 540,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,099
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,099
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 154,693
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 251,291
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -96,598
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,230
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,664
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,410,399
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,163
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,409,077
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 159
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,602,112
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,585,031
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,585,031
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,213
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,971
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,897
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,153
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,883,007
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,883,412
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,605,711
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 277,296
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 405
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,842,523
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,315,225
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,743
D. Usług (účtová grupa 51) 398,418
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 66,008
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,627
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,115
4. Koszty społeczne (527, 528) 266
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 144
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,644
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,644
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 22,588
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,753
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,889
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 147,621
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 83
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,691
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,322
2. Pozostałe koszty (562A) 16,322
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 369
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,607
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,282
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,052
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,861
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,191
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,230
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367712 TIN: 2020318212 Numer VAT: SK2020318212
 • Zarejestrowana siedziba: E-BA tpz, Votrubova 11, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 February 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09 27.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Karin Urbanová 540 000 € (100%) Votrubova 11 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Karin Urbanová Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.12.2013
   23.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.02.1994
   25.07.2005Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.02.1994
   24.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Erbe Elektromedizin Ges.m.b.H. Jurekgasse 1 Wien Rakúsko
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   11.03.2005Nové obchodné meno:
   E-BA tpz, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Erbe Elektromedizin Ges.m.b.H. Jurekgasse 1 Wien Rakúsko
   10.03.2005Zrušené obchodné meno:
   ERBE Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ERBE Elektromedizinische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Geschäftsstelle Wien - Osteuropa Jurkekgasse 1/I/4 Wien Rakúsko
   28.02.1994Nové obchodné meno:
   ERBE Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Votrubova 11 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovnie medicínskych a medicínskotechnických prístrojov, zariadení ako aj spotrebného tovaru príslušenstva, jednotlivých častí a náhradných súčiastok v rozsahu voľnej živnosti
   oprava a servis elektrických strojov a prístrojov súvisiacich s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   ERBE Elektromedizinische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Geschäftsstelle Wien - Osteuropa Jurkekgasse 1/I/4 Wien Rakúsko
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl. Ing. Peter Kubík Votrubova 11 Bratislava